Reglement Forellenvijver aan de Grens

Voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal huisregels opgesteld, voor zowel uw als ons plezier. Wij verwachten dat iedere visser kennis heeft genomen van onderstaande:

Algemeen

 1. Het is ten strengste verboden voorwerpen in de grond te steken rond en in de vijvers! Dit i.v.m. de folie in onze vijver.
 2. Kinderen tot 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden.
 3. Openbare dronkenschap, drugsgebruik, geluidsoverlast en het lastigvallen van uw medemens wordt niet getolereerd.
 4. Honden zijn niet toegestaan (met uitzondering van hulphonden).
 5. Het is niet toegestaan om sigaretten/peuken in het water te gooien, te zwemmen in de vijver en pieren te steken
 6. Houd het terrein schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, beschadiging, vermissing of diefstal etc. die op ons terrein plaatsvinden.
 8. Parkeren op onze parkeerplaats en het betreden van ons terrein is geheel op eigen risico

Huisregels forelvissen

 1. Het is ten strengste verboden voorwerpen in de grond te steken rond en in de vijvers! Dit i.v.m. de folie in onze vijver.
 2. Wij hanteren flexibele vistijden. Op moment dat u begint kunt u 4 uur vissen. Het is niet toegestaan tijdens uw visblok van visplaats of vijver over te stappen
 3. U dient zelf uw eindtijd in de gaten te houden en de vijver te verlaten wanneer uw vistijd verstreken is. Indien u langer wil vissen kunt u extra vistijd bij boeken, maak dit minimaal 15 minuten voor uw eindtijd kenbaar
 4. Elke visser vist met één hengel (voorzien van dobber) en één haak (geen twister, dreg of andere gelijkende producten) en alleen met foreldeeg, witte maden, wasmotten, meelwormen, regenwormen of softbaits als aas!
 5. Vliegvissen is toegestaan, mits uw medevissers hier geen overlast van ondervinden
 6. Het voeren van de forel, in welke vorm dan ook is niet toegestaan
 7. Gevangen karpers dienen te worden teruggezet. Behandel ze met respect! Bij het onthaken dient gebruik te worden gemaakt van een onthakingsmat, deze is aanwezig bij de receptie
 8. Geen rodpods, akoestische beetverklikkers, radio’s etc. toegestaan
 9. Scheppen van vis, die niet reglementair gevangen is, is niet toegestaan
 10. Opzettelijk ‘haken’ van vis buiten de bek is niet toegestaan
 11. Het is niet toegestaan om over andermans lijn te gooien
 12. Leefnetten zijn niet toegestaan. Gevangen forel eerst doden voor het onthaken, daarna bewaren in een koelbox
 13. Forel schoonmaken op ons terrein is niet toegestaan
 14. Laat uw visplaats na het vissen schoon achter en retourneer eventueel geleend materiaal bij de receptie

Iedere bezoeker aan onze forellenvijvers dient kennis te hebben genomen van ons reglement en zich hieraan te houden. Overtreders zullen op ons reglement geattendeerd worden en verzocht worden het terrein te verlaten.

Wij wensen u een prettige en sportieve visdag toe aan onze forellenvijvers!